Wieża Ciśnień Gołdap

punk widokowy na mazurach

Tworzenie stron internetowych

Wieża Ciśnień, punkt widokowy w gołdapi na mazurach

Kawiarnia z widokiem na jezioro

WIEŻA CIŚNIEŃ
Gołdapska wieża ciśnień to jedna  z nielicznych zabytkowych budowli znajdujących się w mieście. Wzniesiona została w roku 1905 przez gdańską firmę "A. W. Müller" stanowiła element miejskiej sieci wodo ciągowej.  Wcześniej mieszkańcy zaopatrywali się  w wodę z dziewięciu miejskich pomp, z których  cztery znajdowały  się w centrum, a pozostałe w różnych częściach miasta.
Wieża zbudowana została w całości z cegły ceramicznej, na rzucie w kształcie koła, w parterze zewnętrzne lico ścian ukształtowano w formie sześciokąta. Budowla o wysokości 46,5 metra posiada część kondygnacji i kopulaste przykrycie zwieńczone latarnią z iglicą. Mieszczący się w niej zbiornik mieścił 250 metrów sześciennych wody.
Wieża, jako jedna z nielicznych budowli oparła się zniszczeniom obu wojen światowych. Tylko w niewielkim stopniu zniszczona ( głównie ślady po postrzałach) zaopatrywała gołdapian w wodę od zimy 1986 roku, kiedy to na skutek pęknięcia zbiornika wyłączona została z eksploatacji. Od tego czasu budowla zaczęła popadać w ruinę.
W styczniu  2008 roku nowy właściciel wieży - Henryk Górny, przedsiębiorca a zarazem miłośnik tego typu budowli, rozpoczął jej gruntowy remont, nadając wieży nowe oblicze, Wokół kopuły oraz wyżej- latarni, zbudowano dwa nowoczesne tarasy widokowe, harmonizujące z charakterystyczną architekturą budynku, z którego roztacza się panorama miasta oraz otaczających go lasów. Poniżej platformy znajduje się przytulna kawiarenka, a na parterze sklepik z pamiątkami.
Uroczyste otwarcie wieży nastąpiło 17 lipca 2009 roku.
19-500 Gołdap
Ul. Paderewskiego 35
Tel. 509 951 588
087 615 15 15

Budowla o wysokości 46,5 m posiada 7 kondygnacji i kopulaste przekrycie zwieńczone latarnią z iglicą.
W elewacji wyodrębnione 3 części: parter, trzon i obudowa zbiornika. Parter wzniesiony na kamiennym cokole wykończonym profilowanym gzymsem. Do wejścia prowadzą kamienne schody z prostą, kutą balustradą. Otwór drzwiowy wraz z ostrołukowym naświetlem w profilowanym obramieniu. Analogicznie ukształtowane cztery otwory okienne. Drzwi deskowe z drewnianym herbem Gołdapi i datą "1905"  na nadprożu. Kute zawiasy i klamka w kształcie liścia.  Parter zwieńczony jest szerokim fryzem i gzymsem z obróbką blacharską. Trzon wieży ceglany, nieotynkowany przechodzi w zakończony gzymsem kielich obudowy zbiornika.  Na wysokości 2 i 5  kondygnacji po 4 otwory okienne zakończone ostrym łukiem. Powyżej z arkadowego fryzu wychodzi 8 lizen, które biegną aż do gzymsu koronującego. Obudowa zbiornika otynkowana z dwoma prostokątnymi oknami. Każde zwieńczone ostrołukowym naczółkiem z rozetką. Nad arkadowym fryzem o gzymsem pokryta papą kopuła w kształcie półkuli. Powyżej 8-kątna latarnia z kopułką i iglicą.
Wnętrze wieży przedzielone pięcioma stropami międzykondygnacyjnymi. Między biegami klatki schodowej poprowadzone 2 rury łączące zbiornik z miejską siecią wodociągową.